1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Πρόληψης Ατυχημάτων

Mon, 2005-09-26 11:06
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας συμμετέχει στην διοργάνωση της προκαταρτικής συνάντησης για το 1ο Ευρωπαϊκό συνέδριο πρόληψης ατυχημάτων και προώθησης της ασφάλειας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Ερέτριας στο Ξενοδοχείο «Malaconda» την περίοδο από 29 Σεπτεμβρίου εώς την 1η Οκτωβρίου 2005.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias