Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ενηλίκων στις Νέες Τεχνολογίες

Mon, 2005-09-26 12:24
Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων σχεδίασε το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες - Ήρων» με στόχο την εκπαίδευση ενηλίκων πολιτών στην πληροφορική και την καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ε.Κ.Τ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 25% από εθνικούς πόρους, και αφορά: Πρόγραμμα εκπαίδευσης 60.000 πολιτών από τον γενικό πληθυσμό (αγρότες, επαγγελματίες, επιχειρηματίες, νοικοκυρές, κ.α.) εργαζομένων και ανέργων με ανάγκη γνώσης Νέων Τεχνολογιών. Στα τμήματα μάθησης δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι έχουν μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Τα τμήματα μάθησης θα έχουν διάρκεια 50 διδακτικές ώρες και θα λειτουργήσουν σε δύο εκπαιδευτικές περιόδους (Σεπτέμβριος 2005 - Μάρτιος 2006, Απρίλιος 2006 - Δεκέμβριος 2006), σε κύκλους 10 εβδομάδων, στα εργαστήρια πληροφορικής των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΗΡΩΝ» στοχεύει κυρίως στην εισαγωγή των εκπαιδευομένων στις βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης του υπολογιστή και του διαδικτύου, στη χρήση λειτουργικού συστήματος Windows, στη χρήση κειμενογράφου (MS Word), στις βασικές λειτουργίες του διαδικτύου, στη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, υπηρεσίες που προσφέρονται από το διαδίκτυο για την εξυπηρέτηση των πολιτών (υποβολή φορολογικών δηλώσεων. επικοινωνία με κυβερνητικά όργανα, κλπ), στις ηλεκτρονικές συναλλαγές (αγορές, κλπ), και άλλα θέματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση για να ενταχθούν σε τμήματα μάθησης από την 19η Σεπτεμβρίου 2005 και μετά στα ΚΕΠ των Δήμων του Νομού Εύβοιας. καθώς και στη γραμματεία του προγράμματος (κα Χριστοδούλου Ελένη, Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Εύβοιας, Κριεζή 16 - ΤΚ. 34100 Χαλκίδα, Τηλ.: 22210-22421 - FAX: 22210-75235).

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias