Δημοπρασία για βελτίωση Α/Κ Ανθηδώνας

Wed, 2005-09-28 11:59
Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Εύβοιας - Δ/νση Τεχν. Υπηρ. διενεργει ανοικτη δημοπρασία με το σύστημα προσφοράσ με επιμέρους ποσοστά έκτπωσης για την ανάθεση κατασκευής του έργου "Βελτίωση Α/Κ Ανθηδώνας"
Δείτε τη διακήρυξη

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias