Δημοπρασία για τη βελτίωση του μώλου της Σκύρου

Wed, 2005-09-28 12:19
Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Εύβοιας - Δ/νση Τεχν. Υπηρ. διενεργεί ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για την ανάθεση κατασκευής του έργου.

Δείτε την προκήρυξη

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias