Διευκόλυνση αγροτών για τις επιδοτήσεις

Wed, 2005-09-28 12:25
Διευκόλυνση των αγροτών στον τρόπο υπολογισμού ατομικών επιδοτήσεων της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής.


Δείτε ολόκληρο το κείμενο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias