Δημόσια Ανακοίνωση Προκήρυξης Θέσεων

Fri, 2005-09-30 13:09
Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας ανακοινώνει προκήρυξη τακτικής πλήρωσης θέσεων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τακτική πλήρωση των πιο κάτω αναφερόμενων θέσεων αρχίζει από 30-9-2005 και λήγει στις 19-10-2005

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
2 Δύο ΠΕ Νοσηλευτικής
2 Δύο ΤΕ Νοσηλευτικής
1 Μία ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
1 Μία ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
1 Μία ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias