Διακυρήξεις για τρία έργα

Wed, 2005-10-19 15:12
Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Ευβοίας – Δ/νση Τεχν. Υπηρ. διενεργεί ανοικτή δημοπρασία

με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για την ανάθεση κατασκευής των παρακάτω έργων:

- Διαμόρφωση Γηπέδου Βασιλικών

- Εξοπλισμό Αλιευτικό Καταφυγίου Ν. Αρτάκης

- Εξοπλισμό Αλιευτικού Καταφυγίου Πολιτικών.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias