2η Προκύρηξη ΟΠΑΑΧ-ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Thu, 2005-10-20 10:55
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δημοσιοποίησε σε όλη την επικράτεια, τη 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή φακέλων υποψηφιότητας στα Μέτρα των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006 (Ε.Π.Α.Α.-Α.Υ.).

Για τον Νομό Ευβοίας η περιοχή εφαρμογής και υλοποίησης των ΟΠΑΑΧ-ΕΠΑΑΑΥ αφορά τους δήμους: Αμαρυνθίων, Διρφύων, Ελυμνίων, Κηρέως, Κονιστρών, Κύμης, Νηλέως, Μεσσαπίων. Δικαιούχοι των μέτρων κατά περίπτωση είναι φυσικά πρόσωπα(γεωργοί και μη γεωργοί), νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ και επιχειρήσεις των ΟΤΑ, πολιτιστικοί φορείς & λοιποί συλλογικοί φορείς, ΝΠΔΔ και συνεταιριστικές οργανώσεις.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias