Η ΝΑΕ στην 5η Διεθνή Έκθεση POLIS

Wed, 2005-11-30 10:06
Επιτυχία σημείωσε η παρουσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευβοίας στην 5η Διεθνή Έκθεση POLIS, που πραγματοποιήθηκε από 23 έως 27 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, στο εκθεσιακό κέντρο της HELEXPO.

Η POLIS, που διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια, είναι πολύτιμη για τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γιατί αποτελεί την ευκαιρία για την προβολή προϊόντων και υπηρεσιών των συμμετεχόντων φορέων, ενημέρωσης του κοινού και ενίσχυσης των διαύλων επικοινωνίας τους με τους φορείς, ανταλλαγής συνεργασιών και προβολής δραστηριοτήτων. Κυρίως όμως αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την παρουσίαση των καινοτομιών που υλοποιούν οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερο σημείο αιχμής στη φετινή POLIS αποτέλεσε η διημερίδα που οργανώθηκε στο Βελίδειο με θέματα χωροταξίας και πολεοδομικού σχεδιασμού. Την ημερίδα παρακολούθησαν οι αρχιτέκτονες Ναταλία Κακουλίδου, Κώστας Κεράτσας και Μαρία Κλουτσινιώτη από την Διεύθυνση ΧΟΠ.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας, μέσα από το περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, παρουσίασε με ιδιαίτερο φυλλάδιο-οδηγό, που εκδόθηκε ειδικά για την POLIS, τις δράσεις που υλοποιεί για το Χωροταξικό Σχεδιασμό μέσων των μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και ΣΧΟΟΑΠ των Δήμων του Νομού.
Ο Χωροταξικός Σχεδιασμός μπορεί να υλοποιηθεί στη βάση ενός μοντέλου που επιδιώκει την ισορροπία ανάμεσα στο λεγόμενο «στρατηγικό σχεδιασμό» και το σχεδιασμό της οικονομίας και της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών. Ο συνδυασμός αυτός αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ισόρροπη ανάπτυξη του χώρου, δηλαδή την ισόρροπη κατανομή απασχόλησης-εισοδημάτων-ποιοτήτων ζωής-πληθυσμού, την αποφυγή της ανεργίας στα μεγάλα αστικά κέντρα και τη συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού, ως στοιχείου οικολογικής ισορροπίας, στην προστασία του περιβάλλοντος.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας έχοντας ήδη αντιληφθεί τις αναπτυξιακές δυνατότητες των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ και προκειμένου να εφαρμόσει τις θεσμοθετημένες κατευθύνσεις του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου Στερεάς Ελλάδος, ξεκίνησε μια προσπάθεια εξειδίκευσης στα πλαίσια του παραπάνω μοντέλου στο σύνολο των Δήμων του Νομού. Έτσι κατ’ αρχήν ενέταξε στο πρόγραμμα ΕΑΠΝΑ τέσσερα ΓΠΣ (Δήμων Ανθηδώνος, Ερετρίας, Καρύστου , Ληλαντίων) τα οποία και υλοποιούνται. Ορισμένοι Δήμοι συντάσσουν σχέδια με δικές τους δυνάμεις, ενώ για τους υπολοίπους (Δήμοι Αυλώνος, Δυστίων, Ελυμνίων, Κηρέως, Κονιστρών, Μαρμαρίου, Νηλέως, Νέας Αρτάκης, Στυραίων και Κοινότητες Καφηρέως και Λιχάδας) η εκπόνησή τους έχει ενταχθεί στο Νομαρχιακό Πρόγραμμα Δ.Ε. (ΕΑΠΝΑ και ΚΑΠ).
Ειδικά για την περιοχή Χαλκίδας προτείνεται η σύνταξη Ρυθμιστικού Σχεδίου που περιλαμβάνει το Δήμο Χαλκιδέων και τους όμορους Δήμους (Ανθηδώνος, Αυλίδας, Ληλαντίων, Νέας Αρτάκης). Για το σκοπό αυτό ήδη έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις Δημοτικού, Νομαρχιακού και Περιφερειακού Συμβουλίου και έχουν αποσταλεί στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ για έγκριση.
Με την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος ολόκληρος ο Νομός Ευβοίας αποκτά στρατηγικά χωροταξικά σχέδια σε επίπεδο Δήμων, σχέδια που αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την ανάπτυξή τους, κυρίως όμως αναδεικνύουν και δρομολογούν τις αναπτυξιακές δυνατότητες ολοκλήρου του Νομού.
Δύο από τις παραπάνω μελέτες ΓΠΣ για τους Δήμους Ληλαντίων και Καρύστου, έχουν ολοκληρωθεί και θα είναι τα πρώτα χωροταξικά σχέδια Δήμων του Νόμου 2508/97 που θα θεσμοθετηθούν στη χώρα. Τα ΓΠΣ αυτά θα δείξουν το δρόμο και για τα υπόλοιπα. Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρωτοφανής για την Ελλάδα σύνταξη, στις μελέτες αυτές, δασικών χαρτών, που έχουν εγκριθεί από τη Διεύθυνση Δασών Ευβοίας και δεσμεύουν τα κατά τόπους Δασαρχεία σε ό,τι αφορά τη χορήγηση πράξεων χαρακτηρισμού σε ιδιώτες.


Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias