Έκδοση διαβατηρίων διάρκειας ενός έτους μέσω των ΚΕΠ

Fri, 2005-12-09 11:53
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3243/2004 τα διαβατήρια που εκδίδονται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μέχρι τις 31-12-2005 έχουν ισχύ μέχρι τις 31-12-2006. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις από 1-1-2007 παύει η ισχύς των διαβατηρίων αυτών, εφόσον δεν λήγει η ισχύς τους πριν από την ημερομηνία αυτή.

Με βάση τα ανωτέρω:

Τα ΚΕΠ θα ενημερώνουν τους πολίτες που προσέρχονται για αίτηση έκδοσης διαβατηρίου για τις ανωτέρω καταληκτικές ημερομηνίες.

Τα ΚΕΠ παραλαμβάνουν αιτήσεις για έκδοση διαβατηρίων εφόσον έχουν διασφαλίσει ότι αυτό θα έχει εκδοθεί από την οικεία Ν.Α. μέχρι τις 30-12-2005. Σε αντίθετη περίπτωση ο πολίτης θα πρέπει να απευθύνεται απ' ευθείας στην υπηρεσία έκδοσης διαβατηρίων της οικεία Ν.Α.

Τα ΚΕΠ θα συνεργαστούν με τις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Δ.Ο.Υ. για την απόσυρση παραβόλων έκδοσης διαβατηρίων 5ετούς διάρκειας, που έχουν στην κατοχή τους, στα οποία δεν έχουν συμπληρωθεί στοιχεία αιτούντων.

Θα συντάσσουν αιτήσεις για έκδοση διαβατηρίων ισχύος μόνο ενός έτους και επομένως θα παραλαμβάνουν παράβολα ενός έτους.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ΚΕΠ έχουν στην κατοχή τους αιτήσεις για έκδοση διαβατηρίων 5ετούς διάρκειας, με παράβολα στα οποία έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου, θα προχωρήσουν άμεσα στις ακόλουθες ενέργειες:

α) να ενημερώσουν τους αιτούντες για την λήξη ισχύος στις 31-12-2006,

β) να ενημερώσουν τους αιτούντες για την δυνατότητα επιστροφής των χρημάτων του παραβόλου 5ετούς διαρκείας σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται με το συμπληρωμένο παράβολο στην οικεία Ν.Α. η οποία το σφραγίζει στο πίσω μέρος (πράξη επιστροφής). Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος καταθέτει το σφραγισμένο παράβολο στην οικεία Δ.Ο.Υ., η οποία με σχετική αόφαση επιστρέφει το ανάλογο ποσό

γ) να προωθήσουν άμεσα τις αιτήσεις που έχουν στην κατοχή τους, αφού ο ενδιαφερόμενος αντικαταστήσει το παράβολο 5ετούς διάρκειας με παράβολο ενούς έτους, ώστε να διασφαλιστεί η έκδοση διαβατηρίου μέχρι 30-12-2005 σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται παραπάνω.

Από 1-1-2006 αιτήσεις για έκδοση διαβατηρίων υποβάλλονται σε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας χωροθετημένες σε 99 σημεία σε όλη τη χώρα. Λεπτομέρειες θα παρασχεθούν από σχετική εγκύκλιο η οποία θα εκδοθεί από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, και η οποία θα κοινοποιηθεί στα ΚΕΠ προς ενημέρωση των πολιτών.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias