Διάφορα

Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία "KARYSTOS MARINE - ΚΟΛΙΑΣ Ε & ΚΩΣΤΑΣ Π.Ο.Ε." επισκευή και συντήρηση σκαφών και μηχανών θαλάσσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Fri, 2014-10-10 12:03

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία "KARYSTOS MARINE - ΚΟΛΙΑΣ Ε & ΚΩΣΤΑΣ Π. Ο.Ε." επισκευή και συντήρηση σκαφών και μηχανών θαλάσσης στην Δυτική παραλία Καρύστου Δήμου Καρύστου της Π.Ε. Εύβοιας.  Πληροφορίες κ. Δ. Μπουτσιούκης τηλ. 2221353809.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Άδεια εγκατάστασης στην εταιρεία με την επωνυμία "Παναγιώτης Δήμου-Ελένη Πλέσσα Ο.Ε. Ελαιοτριβείο" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Fri, 2014-10-10 11:33

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την άδεια εγκατάστασης στην εταιρεία με την επωνυμία  "Παναγιώτης Δήμου-Ελένη Πλέσσα Ο.Ε. Ελαιοτριβείο".  Πληροφορίες κ. Δ. Μπουτσιούκης τηλ 2221353809.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Άδεια εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας-τυποποίησης και συσκευασίας ξηρών καρπών της εταιρείας "ALMANDA Α.Ε." σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Fri, 2014-10-10 09:49

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την άδεια εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας-τυποποίησης και συσκευασίας ξηρών καρπών της εταιρείας "ALMANDA Α.Ε.".  Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίζογλου τηλ 2221353441.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Άδεια εγκατάστασης για το φορέα "ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε." με δ.τ. "ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ Α.Ε." σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Fri, 2014-10-10 09:41

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την άδεια εγκατάστασης λόγω κτιριακής επέκτασης σε υφιστάμενη μονάδα παραγωγής στερεών καυσίμων από βιομάζα φυτικής προέλευσης και παραγγωγής ακατέργαστου πυρηνέλαιου με την επωνυμία ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε με δ.τ. "ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ Α.Ε".  Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίζογλου τηλ 2221353441.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Έκθεση αυτοψίας για το Φορέα ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε με δ.τ. "ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ Α.Ε" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Fri, 2014-10-10 09:19

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στη μονάδα παραγωγής στερεών καυσίμων από βιομάζα φυτικής προέλευσης και παραγγωγής ακατέργαστου πυρηνέλαιου με την επωνυμία ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε με δ.τ. "ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ Α.Ε".  Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίζογλου τηλ 2221353441.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Επιβολή κυρώσεων στoν κ. Αθανάσιο Σαλή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Thu, 2014-10-09 13:54

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων στoν κ. Αθανάσιο Σαλή, φορέα του αρτοποιείου που βρίσκεται στον Πισσώνα του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων. Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ. 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Τροποποίηση και παράταση της υπ’ αριθ. 5728/Φ.14/484/5/06-12-2011 Άδειας εγκατάστασης λόγω Προσθήκης τριών (3) μεταλλικών δεξαμενών αερίων (CO2, O2, N) στην υφιστάμενη βιομηχανική μονάδα με την επωνυμία "HELLENIC QUALITY FOOD A.E"

Wed, 2014-10-08 09:27

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Τροποποίηση και παράταση της υπ’ αριθ. 5728/Φ.14/484/5/06-12-2011 Άδειας εγκατάστασης λόγω Προσθήκης τριών (3) μεταλλικών δεξαμενών αερίων (CO2, O2, N) στην υφιστάμενη βιομηχανική μονάδα πτηνοσφαγείου - τυποποίησης κρέατος - επεξεργασίας υποπροϊόντων με την επωνυμία "HELLENIC QUALITY FOOD A.E". Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ. 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Επιβολή κυρώσεων στην "Κοινωνια Κληρονόμων Ιωάννη Φράγκου" φορέα του επαγγελματικού εργαστηρίου (αρτοποιείου) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Fri, 2014-10-03 07:54

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων στην "Κοινωνια Κληρονόμων Ιωάννη Φράγκου" φορέα του επαγγελματικού εργαστηρίου (αρτοποιείου). Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ. 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Έκθεση αυτοψίας για το Φορέα "ΗΕLLENIC QUALITY FOOD¨HQF" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Thu, 2014-10-02 14:32

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία για το Φορέα "ΗΕLLENIC QUALITY FOOD¨HQF". Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Έκθεση αυτοψίας για το Φορέα "Μ. ΜΠΕΛΙΤΣΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε." σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Thu, 2014-10-02 13:02

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία για το Φορέα "Μ. ΜΠΕΛΙΤΣΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.".  Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias