Δελτία Τύπου

ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α 2007-2013

Fri, 2012-09-14 09:18

Σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. 04_2/6-7-2012 Πρακτικού της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) Leader Π.Α.Α Κεντρικής Εύβοιας με θέμα «Έγκριση του Τελικού Πίνακα κατάταξης εγκεκριμένων & απορριφθέντων επενδυτικών σχεδίων της 1ης Πρόσκλησης μετά και την διενέργεια ελέγχου από το ΥΠ.Α.Α.Τ αναφορικά με τα αποτελέσματα αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος», το ΥΠ.Α.Α.Τ με την υπ΄ αριθμ. 12553/6-9-2012 απόφαση του ενέταξε στον άξονα 4 του Π.Α.Α 2007-2013 έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.380.019,25 € πλέον Φ.Π.Α  σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα. Δείτε το συνημμένο αρχείο

 

 

Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με θέμα "Υπογραφή Σύμβασης Κατασκευής Έργου Αντιμετώπισης των Καταπτώσεων - Κατολισθήσεων στο Δρόμο Στόμιο προς Πλάτανα - Οξύλιθου Εύβοιας"

Thu, 2012-09-13 11:17

Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχο Περγαντά η σύμβαση κατασκευής του σημαντικού έργου αντιμετώπισης των καταπτώσεων – κατολισθήσεων στο δρόμο από Στόμιο προς Πλατάνα - Οξύλιθο Εύβοιας, συμβατικού αντικειμένου 1.455.351 €. Δείτε το Δελτίο Τύπου.

 

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias