Απασχόληση - Διαγωνισμοί

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση Οδού Πρόσβασης Αθλητικών Εγκαταστάσεων ΕΠΣΕ»

Tue, 2009-05-12 11:58

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση Οδού Πρόσβασης Αθλητικών Εγκαταστάσεων ΕΠΣΕ» με προϋπολογισμό 80.000 ευρώ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ολοκλήρωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Γυμνάσιο Ιστιαίας Β’ φάση»

Thu, 2009-05-07 13:48

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ολοκλήρωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Γυμνάσιο Ιστιαίας Β’ φάση» με προϋπολογισμό 86.000 ευρώ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Ευβοίας»

Thu, 2009-05-07 13:46

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Ευβοίας» με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση γέφυρας επαρχιακής οδού πλησίον οικισμού Βουτά»

Thu, 2009-05-07 13:44

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση γέφυρας επαρχιακής οδού πλησίον οικισμού Βουτά» με προϋπολογισμό 75.000 ευρώ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Λουκισίων»

Thu, 2009-05-07 13:42
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Λουκισίων» με προϋπολογισμό 150.000 ευρώ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο Σκύρου»

Thu, 2009-05-07 13:39
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο Σκύρου» με προϋπολογισμό 365.000 ευρώ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Κονιστρών Ν. Ευβοίας»

Mon, 2009-04-27 10:17

Η Διεύθυνση Πολεοδομίας Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει στις 17 Ιουνίου 2009, διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Κονιστρών Ν. Ευβοίας» με προεκτιμώμενη αμοιβή 179.798,53 €, χωρίς ΦΠΑ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ετοίμου ασφαλτομίγματος

Mon, 2009-04-27 09:11

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την «Προμήθεια σάκκων ετοίμου ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκων» με προϋπολογισμό 45.000 ευρώ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Παροχής Πληροφοριών»

Fri, 2009-04-24 10:31
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Παροχής Πληροφοριών Για Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς - Ν.Α. Ευβοίας» με προϋπολογισμό 342.820,00 ευρώ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Αποχέτευση Ζαράκων-Β’ Φάση»

Fri, 2009-04-24 09:57
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποχέτευση Ζαράκων-Β’ Φάση» με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ. Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Υ. Ν.Α.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Μ. Συρμακέζη τηλ:2221354165.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias