Απασχόληση - Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση έκδοσης οριστικών αποτελεσμάτων (1/383Μ/2007 Προκύρηξη της Ν.Α.Εύβοιας)

Thu, 2009-04-09 14:19

Σύμφωνα με την αριθμ.478/20-2-2009 Απόφαση του Α΄Τμήματος ΑΣΕΠ εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της αριθμ.1/383M/2007 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ της Ν.Α.Εύβοιας (ΦΕΚ421/Τ.Πρ.ΑΣΕΠ/16-11-07 & 480/Τ.Πρ.ΑΣΕΠ/10-12-07) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι οκτώ(28) οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ και ΥΕ .

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Οδός Κόσκινα-Παραλία»

Thu, 2009-04-02 08:08

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Οδός Κόσκινα-Παραλία» με προϋπολογισμό 158.000 ευρώ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτες οδικών έργων»

Wed, 2009-04-01 12:30

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτες οδικών έργων: 1)Παράκαμψη Κριεζών, 2)Σύνδεση Παράκαμψης Κριεζών με Δύστο και Κριεζά, 3)Σύνδεση Παράκαμψης Κριεζών με οικισμό Πετριών, 4)Βελτίωση υφιστάμενης οδού Λεπούρων-Κριεζών» με προεκτιμώμενη αμοιβή 497.908,25 ευρώ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη βελτίωσης οδού: Διασταύρωση Μαρμαρίου-Μαρμάρι»

Fri, 2009-03-27 09:45

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη βελτίωσης οδού: Διασταύρωση Μαρμαρίου-Μαρμάρι» με προεκτιμώμενη αμοιβή 200.462,18 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Αντιμετώπιση Καταπτώσεων-Κατολισθήσεων Επί Της Ε.Ο. Δροσιάς-Λουκίσια

Fri, 2009-03-27 09:44

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Αντιμετώπιση Καταπτώσεων-Κατολισθήσεων Επί Της Ε.Ο. Δροσιάς-Λουκίσια (Θέση ΚΟΚΟΣΙ)» με προεκτιμώμενη αμοιβή 67.226,85 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Οδών Πρόσβασης Προς ΒΙΟ.ΠΑ.»

Thu, 2009-03-26 11:53

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη Οδών Πρόσβασης Προς ΒΙΟ.ΠΑ.» με προεκτιμώμενη αμοιβή 130.252,12 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Νηλέως Ν. Εύβοιας»

Tue, 2009-03-24 14:31

Η Διεύθυνση Πολεοδομίας Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει στις 12 Μαΐου 2009, διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Νηλέως Ν. Εύβοιας» με προεκτιμώμενη αμοιβή 144.229,11 €, χωρίς ΦΠΑ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Αυλώνος Ν. Εύβοιας»

Tue, 2009-03-24 14:29

Η Διεύθυνση Πολεοδομίας Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει στις 5 Μαΐου 2009, διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Αυλώνος Ν. Εύβοιας» με προεκτιμώμενη αμοιβή 209.209,66 €, χωρίς ΦΠΑ.

Πρόσληψη επιμορφωτών για το πρόγραμμα Λαϊκής Επιμόρφωσης 2009

Tue, 2009-03-17 14:16
H Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ) Νομού Ευβοίας προκηρύσσει την πρόσληψη επιμορφωτών για το πρόγραμμα Λαϊκής Επιμόρφωσης 2009.
Οι υποψήφιοι επιμορφωτές πρέπει να καταθέσουν αίτηση με βιογραφικό σημείωμα και τίτλους σπουδών μέχρι τη ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 στη Ν.Ε.Λ.Ε Νομού Εύβοιας (ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 4 Χαλκίδα, τηλ. 2221024050, 2221061156).
Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ανακοινώθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης, Προσληπτέων και Απορριπτέων της αριθμ. 7005/23.12.2008 Ανακοίνωσης της Ν.Α.Εύβοιας

Mon, 2009-03-09 16:23
Ανακοινώθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης, Προσληπτέων και Απορριπτέων της αριθμ. 7005/23.12.2008 Ανακοίνωσης της Ν.Α.Εύβοιας

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias