Απασχόληση - Διαγωνισμοί

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη στελέχωση του Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών Ν. Ευβοίας

Tue, 2009-02-24 12:11

Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. προκηρύσσει 2 θέσεις συνεργατών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης(ΠΕ) και ενός συνεργάτη Τεχνολογικής Εκπαίδευσης(ΤΕ)για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών - ΚΥΕ Ν. Ευβοίας

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες στο Γήπεδο Τραχηλίου»

Wed, 2009-02-11 13:09

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εργασίες στο Γήπεδο Τραχηλίου» με προϋπολογισμό 110.000,00 ευρώ.

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή Ειρηνοδικείου Ιστιαίας»

Fri, 2009-02-06 15:01

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επισκευή Ειρηνοδικείου Ιστιαίας» με προϋπολογισμό 110.000,00 ευρώ.

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή χλοοτάπητα στο Γήπεδο Πρασίνου»

Fri, 2009-02-06 15:00

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή χλοοτάπητα στο Γήπεδο Πρασίνου» με προϋπολογισμό 365.000,00 ευρώ.

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας.

Tue, 2009-01-27 14:58

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνης διάρκειας). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2009 μέχρι και Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2009.

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή καμπαναριού Ι.Ν. Αγ.Δημητρίου Παραλίας Αυλίδος»

Wed, 2008-12-17 13:15

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή καμπαναριού Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Παραλίας Αυλίδος» με προϋπολογισμό 60.000,00 ευρώ.
Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Υ. Ν.Α.Ευβοίας, κα. Μ. Συρμακέζη - τηλ:2221354165.

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Οδός Κόσκινα-Παραλία»

Mon, 2008-12-08 13:14

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Οδός Κόσκινα-Παραλία» με προϋπολογισμό 158.000,00 ευρώ.

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή Χλοοτάπητα στο Γήπεδο Αγ. Ιωάννη Αλιβερίου»

Mon, 2008-12-08 13:13

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Χλοοτάπητα στο Γήπεδο Αγ. Ιωάννη Αλιβερίου» με προϋπολογισμό 400.000,00 ευρώ.

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού Γηπέδου Δήμου Ερετρίας»

Mon, 2008-12-08 13:12

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού Γηπέδου Δήμου Ερετρίας» με προϋπολογισμό 150.000,00 ευρώ.

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Κτιριακές Εγκαταστάσεις και Αύλειος Χώρος Δημ.Σχολείου Ν.Στύρων»

Mon, 2008-12-08 13:10

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κτιριακές Εγκαταστάσεις και Αύλειος Χώρος Δημοτικού Σχολείου Νέων Στύρων» με προϋπολογισμό 100.000,00 ευρώ.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias