Απασχόληση - Διαγωνισμοί

πρόσκληση συμμετοχής στα στα Μέτρα 211 και 212

Mon, 2008-05-05 13:45

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στα Μέτρα 211 και 212 (Εξισωτική Αποζημίωση έτους 2008) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Τα Μέτρα μέσω της αντιστάθμισης των απωλειών εισοδήματος και του πρόσθετου κόστους απόρροια των φυσικών μειονεκτημάτων, αποσκοπούν να ενθαρρύνουν τη συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Αποτελέσματα διαγωνισμού ΑΣΕΠ

Fri, 2008-03-07 12:44

Δημοσιεύεται ονομαστική κατάσταση υποψηφίων, πίνακες κατάταξης υποψηφίων, πίνακας διοριστέων και πίνακας απορριπτέων για την πλήρωση οργανικών θέσεων κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ, την αριθμ. 1/383Μ/2007 προκήρυξη – ΦΕΚ 421/Τ.ΑΣΕΠ/16-11-07.

Δημιουργία προγράμματος εξ’ αποστάσεως ενημέρωσης και κατάρτισης για αγροπεριβαλλοντικά θέματα

Tue, 2008-02-05 11:48
Η Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για το έργο «Δημιουργία προγράμματος εξ’ αποστάσεως ενημέρωσης και κατάρτισης για αγροπεριβαλλοντικά θέματα».

Διαβούλευση προκήρυξης έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ»

Thu, 2007-12-20 16:05
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη "Ολοκληρωμένο τηλεματικό σύστημα παροχής πληροφοριών για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς".

Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και προβολή πολιτιστικού αποθέματος των Εκδόσεων της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών

Tue, 2007-12-11 10:34

Περίληψη της προκήρυξης διαγωνισμού (επανάληψη) για τα υποέργα 1 «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ» & υποέργο 2 «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και προβολή πολιτιστικού αποθέματος των Εκδόσεων της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών".

Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμο

Tue, 2007-10-16 10:01

Αναθέτουσα Αρχή
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Δ/νση: Φαρμακίδου 15 – 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
Τηλέφωνα: 2221060271 ή 2221022314
E-mail: ichalkis@otenet.gr
Κατηγορία, Στόχοι και Περιγραφή του έργου

Ταξινόμηση κατά CPV:
32400000: Δίκτυα
32510000: Σύστημα ασύρματης
32570000 :εξοπλισμός επικοινωνιών
32500000: Τηλεπικοινωνιακό υλικό
31352000 :καλώδια οπτικών ινών
45231000 :κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων, καλώδια επικοινωνιών

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Wed, 2007-08-29 16:41

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγώνισμα για την ανάθεση του έργου «ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ», με προϋπολογισμό 825.000 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ , με προϋπολογισμό 382.183,44 €(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Η/Μ , με προϋπολογισμό 291.755,00 €.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias