Απασχόληση - Διαγωνισμοί

Προκήρυξη προχείρου διαγωνισμού

Thu, 2007-07-26 18:09

H Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, με τίτλο «Τεχνικός Σχεδιασμός Ανάλυση και Αποτύπωση Προδιαγραφών» στα πλαίσια του Εγκεκριμένου έργου « ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ».

Κείμενο Προκήρυξης (pdf)

Προκήρυξη έργου «ΕΡΓΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΙΚΡΙ

Thu, 2007-07-05 12:33

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Α. Εύβοιας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για
την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΑΛΙΚΡΙ», με προϋπολογισμό 235.000,00 ΕΥΡΩ.

Δρόμος ΠΡΟΚΟΠΙ-ΠΗΛΙ, υπογραφή της σύμβασης

Mon, 2007-05-21 14:30

Την Τρίτη 22 Μαΐου 2007 και ώρα 13:00, στο κτίριο της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Ευβοίας (Χαϊνά 93), θα υπογραφεί η σύμβαση για την κατασκευή
του δρόμου ΠΡΟΚΟΠΙ-ΠΗΛΙ, από το Νομάρχη Ευβοίας και τον εργολάβο του έργου.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ψηφιοποίηση των εκδόσεων της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών

Mon, 2007-04-16 16:41

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού Ν.Α. Ευβοίας καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και προβολή πολιτιστικού αποθέματος των Εκδόσεων της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών», που εντάσσεται στο μέτρο 2.4 του Ε.Π. της Κοινωνίας της Πληροφορίας, του Γ’ ΚΠΣ, να υποβάλουν προσφορές έως και την Παρασκευή 4 Μαΐου 2007, ώρα 11.45 π.μ. σύμφωνα με τις συνημμένες προσκλήσεις

Διαγωνισμός για την παραγωγή τουριστικών εντύπων Νομού Ευβοίας

Mon, 2007-02-26 18:32

Η Διεύθυνση Τουρισμού-Πολιτισμού Νομού Ευβοίας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές για την παραγωγή διαφημιστικών εντύπων, και συγκεκριμένα:

Ημερομηνία-τόπος διαγωνισμού: Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2007, ώρα 12:00 πμ, στο κατάστημα της Δ/νσης Τουρισμού-Πολιτισμού, Μεσσαπίων 4 - Χαλκίδα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον των συμμετεχόντων επιχειρήσεων, αμέσως μετά την παραλαβή τους και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει αυθημερόν.

Πρόσληψη προσωπικού

Thu, 2007-02-01 17:51

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων(4) ατόμων για την αντιμετώπιση των εποχιακών αναγκών στο πρόγραμμα εξυγίανσης της Κτηνοτροφίας της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Ν.Α.Εύβοιας για τις κατωτέρω κατά αριθμό ατόμων –κλάδο- ειδικότητες - χρονική περίοδο και τυπικά προσόντα :
κατεβάστε την προκήρυξη σε pdf

Πρόσληψη τριών ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Thu, 2007-02-01 17:44

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών(3) ατόμων για την αντιμετώπιση των εποχιακών αναγκών του Προγράμματος ΟΣΔΕ και Τεχνητής Σπερματέγχυσης της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Ν.Α.Εύβοιας για τις κατωτέρω κατά αριθμό ατόμων –κλάδο- ειδικότητες - χρονική περίοδο και τυπικά προσόντα...
κατεβάστε την προκήρυξη σε pdf

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Υ. ΜΑΝΤΟΥΔΙ

Fri, 2006-12-15 14:36

  1. H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Υ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ », με προϋπολογισμό 133.407,89 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟIΚΟΔΟΜIΚΩΝ, με προϋπολογισμό 110.450,70 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Υ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ

Fri, 2006-12-15 13:33

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

  1. Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Α. ΕΥΒΟIΑΣ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡIΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Υ. IΣΤΙΑIΑΣ », με προϋπολογισμό 246.295,25 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟIΚΟΔΟΜIΚΩΝ , με προϋπολογισμό 203.912,11 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Υ. ΑΛΙΒΕΡΙΟ

Fri, 2006-12-15 13:09

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

  1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Α ΕΥΒΟΙΑΣ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Υ. ΑΛΙΒΕΡIΟΥ», µε προϋπολογισµό 1 08.603.30 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟIΚΟΔΟΜIΚΩΝ , µε προϋπολογισµό 25.761,16 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),β) κατηγορία Η/Μ, µε προϋπολογισµό 25.761,39€

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias