Απασχόληση - Διαγωνισμοί

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ “ΚΥΜΑ” ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ

Tue, 2006-12-05 15:05

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΤΥΠΟΥ Α)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας
Προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ “ΚΥΜΑ” ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ» προεκτιμώμενης αμοιβής 52.548,00 € (με ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 3316/2005 και τα εκτελεστικά του διατάγματα και αποφάσεις, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της περιληπτικής Προκήρυξης για δημοσίευση στον στον ελληνικό τύπο και με τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους του τεύχους της προκήρυξης.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Thu, 2006-11-30 17:39

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ Λ προκηρύσσει ανοιχτό
  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ Ν.
  ΕΥΒΟΙΑΣ , με προϋπολογισμό 2.000.000 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΛΙΜΕΝΙΚΑ , με προϋπολογισμό 1.074.283,30 €(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β)κατηγορία Η/Μ , με προϋπολογισμό 603.527,11 €

ΟΔΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙ - ΠΗΛΙ

Thu, 2006-11-30 17:35

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 1. H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ προκηρύσσει ανοιχτό επαναληπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου « ΟΔΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙ - ΠΗΛΙ », με προϋπολογισμό 5.760.000 ,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ , με προϋπολογισμό 4.674.282,52 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της υπηρεσίας Λ. Χαϊνά 102 - Χαλκίδα , μέχρι την 7/12/06 Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 222} 0 36265 , FΑΧ επικοινωνίας 22210 85141 , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μ. Συρμακεζη.

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Thu, 2006-11-30 17:30

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ, με προϋπολογισμό 2.060.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ , με προϋπολογισμό 1.421.162,30 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β)κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ , με προϋπολογισμό 273.700,00 €.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της υπηρεσίας Λ. Χαϊνά 102 - Χαλκίδα, μέχρι την 14/12/06. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2221036265 , FΑΧ επικοινωνίας 2221085141 , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μ. Συρμακέζη

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Mon, 2006-11-06 12:00

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ . , προκηρύσσει ανοιχτό
  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
  ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Ν. ΣΤΥΡΩΝ , με προϋπολογισμό 57.000 ΕΥΡΩ.

Aνάθεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ι. Μ . ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Tue, 2006-10-31 18:38

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ Λ προκηρύσσει ανοιχτό
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ι. Μ . ΧΑΛΚΙΔΟΣ, με
προϋπολογισμό 50.000 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες
εργασιών:

Aνάθεση του έργου Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΞΥΛΙΘΟ

Tue, 2006-10-31 18:36

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΞΥΛΙΘΟΥ , με προϋπολογισμό 55.000 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ , με προϋπολογισμό 45.405,22 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας

Tue, 2005-04-19 17:03
Η άνιση μεταχείριση των κατοίκων της Εύβοιας και των επισκεπτών της δε μπορεί να συνεχιστεί άλλο.

Διοικητικές Κυρώσεις κατά Super Market

Thu, 2005-04-07 16:57
Με απόφασή της (877/4.4.2005) η Διεύθυνση Τουρισμού και Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευβοίας επέβαλε πρόστιμο 5.000 € στο super market ΓΑΛΑΞΙΑΣ στην Ιστιαία...

Συμμετοχή της Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ στο 10ο Τουριστικό Πανόραμα

Thu, 2005-04-07 16:48
Η Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ 10η ΕΚΘΕΣΗ "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ" που πραγματοποιείται 7-10 Απριλίου στο ΚΤΙΡΙΟ του ΟΛΠ στον ΠΕΙΡΑΙΑ (περίπτερο 212-216 ΙΣΟΓΕΙΟ)

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias