Απασχόληση - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΆΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟ-ΚΑΛΑΘΙ»ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Δίκτυο Συλλογικής Επιχειρηματικότητας Στερεάς Ελλάδας στον Αγροδιατροφικό Τομέα» -

Thu, 2013-11-21 13:16

4η ανάρτηση: 16-1-2014

Aνακοίνωση Τύπου: Η πρόσκληση παραμένει ανοιχτή για τις κατηγορίες Αγρότες και Νέοι Επιστήμονες μέχρι την κάλυψη των θέσεων, όπως ορίζονται στην Πρόσκληση.

3η ανάρτηση : 30- 12 -2013

Ανακοινώση Τύπου :Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται μέχρι 15-1-2014

2η ανάρτηση : 16- 12 -2013

Ανακοινώση Τύπου :Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται μέχρι 30-12-2013

1η ανάρτηση: 21 -11 - 2013

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟ-ΚΑΛΑΘΙ» υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟ-ΚΑΛΑΘΙ» - «Δίκτυο Συλλογικής Επιχειρηματικότητας Στερεάς Ελλάδας στον Αγροδιατροφικό Τομέα», στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013»,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ " Development " ΜΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΟ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ» - ΤΟΠΣΑ

Thu, 2013-11-21 12:58

4η ανάρτηση: 16-1-2014

Ανακοίνωση Τύπου: Η πρόσκληση παραμένει ανοιχτή για τις κατηγορίες Αγρότες και Νέοι Επιστήμονες μέχρι την κάλυψη των θέσεων, όπως ορίζονται στην Πρόσκληση.

3η ανάρτηση : 30- 12 -2013

Ανακοινώση Τύπου :Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται μέχρι 15-1-2014

2η ανάρτηση : 16- 12 -2013

Ανακοινώση Τύπου :Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται μέχρι 30-12-2013

1η ανάρτηση: 21 -11 - 2013

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Development» υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Τοπική Δράση προώθησης Απασχόλησης στην Εύβοια» στο πλαίσιο της δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας στο Νομό Ευβοίας », της Κατηγορίας

Διακήρυξη Έργου: Πρόχειρος επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π. Ε. Εύβοιας, με χρονική διάρκεια ενός χρόνου από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

Thu, 2013-11-14 12:58

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού προκηρύσσει Πρόχειρος επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π. Ε. Εύβοιας, με χρονική διάρκεια ενός χρόνου από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και με προϋπολογισμό 52.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Πληροφορίες και διακηρύξεις δίνονται από τη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2221353725- 53726 κ. Συρμακέζη Ν.  -κ. Καρλατήρα Α.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Περίληψη της Προκήρυξης καθώς και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Αναγγελία ανάθεση της μελέτης με τίτλο : "Γεωτεχνική Μελέτη α) Αντιμετώπισης βραχοπτώσεων κόμβου εισόδου & β) Τεχνικού εκσκαφής & επανεπίχωσης του έργου: Παράκαμψη Λουτρών Αιδηψού Ν.Α. Ευβοίας"

Mon, 2013-11-11 13:19

Αναγγελία ανάθεση της μελέτης με τίτλο :  “Γεωτεχνική Μελέτη α) Αντιμετώπισης βραχοπτώσεων κόμβου εισόδου & β) Τεχνικού εκσκαφής & επανεπίχωσης του έργου: Παράκαμψη Λουτρών Αιδηψού Ν.Α. Ευβοίας”. Πληροφορίες στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας - Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, υπεύθυνος κ. Αντ. Κωτσόπουλος τηλ. : 2221353810.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

 

Επαναληπτική Διενέργεια διαγωνισμού κατόπιν διαπραγμάτευσης των νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Τμημάτων Ένταξης της Π. Ε. Εύβοιας με μισθωμένα ΤΑΞΙ που δεν δόθηκε προσφορά κατά της 5ης Νοεμβρίου 2013

Tue, 2013-11-05 15:26

Γνωστοποιούμε στους ενδιαφερομένους ότι για τα δρομολόγια που απέβησαν άγονα κατά τη διαπραγμάτευση της 5ης Νοεμβρίου 2013, η διαδικασία θα επαναληφθεί την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013, αντί για την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί με την αριθμ. 118426/4360/31-10-2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Διακήρυξη Έργου "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΚΥΜΗΣ"

Thu, 2013-10-24 13:02

Τρίτη ανάρτηση: 18-11-2013

Γνωστοποίηση (O.E.)

Δεύτερη ανάρτηση: 24-10-2013

Συμβατικά τεύχη Πλατάνας

Αρχική ανάρτηση : 23-10-2013

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:  "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΚΥΜΗΣ", με προεκτιμώμενη αμοιβή 93.495,93 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) (ή 115.000,00 € με ΦΠΑ).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias