Απασχόληση - Διαγωνισμοί

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεμάτων προς το εσωτερικό για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του νομού

Mon, 2013-07-01 09:37

Αρχική ανάρτηση: 1-7-2013
Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεμάτων προς το εσωτερικό, για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του νομού έτους 2013. O προϋπολογισμόςδαπάνης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Πληροφορίες και προκηρύξεις θα δίνοντσι από τη Δ/νση Διοικητικού –Οικονομικού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2221353725-6 κα Συρμακέζη κα Καρλατήρα.

Δείτε την Περίληψη και το Πλήρες Κείμενο της Διακήρυξης.

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά τη παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ.
Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί) 

 

Διακήρυξη Έργου με τίτλο "Σήμανση οδικού δικτύου Νότιας Εύβοιας"

Fri, 2013-06-14 09:03

2η ανάρτηση 19-06-2013

Συνημμένα τεύχη δημοπράτησης

Αρχική ανάρτηση 14-06-2013

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: "Σήμανση οδικού δικτύου Νότιας Εύβοιας", με προϋπολογισμό 200.000,00 €. Πληροφορίες στη Δ/νση Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Ευβοίας, Χαϊνά 102 - Χαλκίδα, κα. Π. Μερτύρη τηλ. 2221353818.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά την παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ. Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί)

Διακήρυξη Έργου: "Σήμανση οδικού δικτύου Βόρειας Εύβοιας"

Tue, 2013-06-11 08:27

4η ανάρτηση 19-06-2013

Συνημμένα τεύχη δημοπράτησης

3η ανάρτηση 18-06-2013  (Νέα Δημοπρασία)

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο και στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Π. Μερτύρη τηλ. 2221353818.

2η ανάρτηση 14-06-2013

Ανακοίνωση

Αρχική ανάρτηση 11-06-2013 (Παλιά Δημοπρασία)

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: "Σήμανση οδικού δικτύου Βόρειας Εύβοιας", με προϋπολογισμό 200.000,00 €. Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο και στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Π. Μερτύρη τηλ. 2221353818.


(ΠΡΟΣΟΧΗ : Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά την παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ.
Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί)

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για το έργο: «Προμήθεια εγκεκριμένων εντομοκτόνων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας»

Tue, 2013-06-04 12:39

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας προσκαλεί σε Διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Προμήθεια εγκεκριμένων εντομοκτόνων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας», χωρίς δημοσίευση και χωρίς καμιά τροποποίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης. Πληροφορίες στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας οδό Χαϊνά 93 ,Τ.Κ 341 00 Χαλκίδα, και κ. Α. Καραντώνη τηλ: 2221353918. Δείτε το συνημμένο αρχείο.
Δείτε εδώ την άρχική αναρτηση με το Πλήρες Κείμενο της Διακήρυξης.

Διακήρυξη Έργου: "Επισκευή - Αντικατάσταση Σκελετού Στέγης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Ιστιαίας"

Fri, 2013-05-31 10:52

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:  «Επισκευή - Αντικατάσταση Σκελετού Στέγης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Ιστιαίας», με προϋπολογισμό 80.000,00 €.  Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο και στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Π. Μερτύρη τηλ. 2221353818.

2η ανάρτηση: 05-06-2013

Επικαιροποιημένα Συνημμένα Τεύχη Δημοπράτησης

Συνημμένα τεύχη δημοπράτησης

(ΠΡΟΣΟΧΗ : Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά την παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ.
Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί)

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθησμών στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας».

Fri, 2013-05-24 11:28

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας προσκαλεί σε Διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθησμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας».Πληροφορίες στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας οδό Χαϊνά 93 ,Τ.Κ 341 00 Χαλκίδα, και κ. Α. Καραντώνη τηλ: 2221353918. Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Δείτε εδώ την άρχική αναρτηση με το Πλήρες Κείμενο της Διακήρυξης.

 

Επανάληψη ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: "Προμήθεια εγκεκριμένων εντομοκτόνων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων του Προγρ/τος Συλ/κής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013013

Wed, 2013-05-22 09:22

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας επαναλαμβάνει τον ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: "Προμήθεια εγκεκριμένων εντομοκτόνων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας", χωρίς δημοσίευση και χωρίς καμιά τροποποίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης. Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο και στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας οδό Χαϊνά 93 ,Τ.Κ 341 00 Χαλκίδα, και κ. Α. Καραντώνη τηλ: 2221353918

Δείτε εδώ την άρχική αναρτηση με το Πλήρες Κείμενο της Διακήρυξης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Tue, 2013-05-21 12:48

Για συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης με διαπραγμάτευση, για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, κίνησης - βενζίνη σούπερ, αμόλυβδη)προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε.Έυβοιας. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Διακήρυξη έργου: "Κατασκευή Υπάβασης στο γήπεδο Βούρκου"

Mon, 2013-05-20 12:03

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας  , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΒΟΥΡΚΟΥ” , με προϋπολογισμό 170.000,00 ΕΥΡΩ. Πληροφορίες  στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Π. Μερτύρη τηλ. 2221353818.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη Περίληψη της Προκήρυξης.

Συνημμένα τεύχη δημοπράτησης

Αποστολή περίληψης διακήρυξης έργου:"Οδός Προκόπι – Πήλι φυτοτεχνικές εργασίες"

Thu, 2013-05-16 14:21

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Οδός Προκόπι – Πήλι φυτοτεχνικές εργασίες", με προϋπολογισμό 96.500,00 €. Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα  Π. Μερτύρη τηλ. 2221353818.

Συνημμένα τεύχη Δημοπράτησης

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias