Απασχόληση - Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Σάκων Έτοιμου Ασφαλτομείγματος για την επούλωση λάκκων για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας

Tue, 2012-10-02 11:20

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, εφόσον το προσφερόμενο είδος είναι αποδεκτό και σύμφωνο με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, για την Προμήθειασάκων έτοιμου ασφαλτομείγματος για την επούλωση λάκκων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας προϋπολογισμού € 73.800,00. Πληροφορίες και διακηρύξεις θα δίνονται από τη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2221 3 53725-53593 κα Συρμακέζη-κα Φραντζεσκάκη και για τα τεχνικά στοιχεία του διαγωνισμού κ. Βουγουκαλάκις 22213-5415. Δείτε τη Περίληψη της Προκήρυξης καθώς και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης.

Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Ανάθεση Έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

Mon, 2012-10-01 11:12

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΚΥΡΟΥ", με προϋπολογισμό 100.000 ΕΥΡΩ. Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων οδοποιΐας με προϋπολογισμό 81.284,19  €. Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Π. Μερτύρη τηλ. 222135416

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Fri, 2012-08-31 09:46

Διακηρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: "Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "MEDROUTE - Mediterranean Route for Tourism and Culture" που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΝΡΙ CBC MED" συνολικού Προϋπολογισμού 16.000,00 € με Φ.Π.Α. και κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη προσφορά. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 13-9-2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το συνημμένο αρχείο.

Πρόγραμμα Δακοκτονίας (Πίνακες ΣΟΧ1/2012) - Αποτελέσματα

Fri, 2012-08-03 12:01

Αποτελέσματα της υπ΄αριθμ. ΣΟΧ1/2012 για την συναψη Σύμβασης Εργασίας ορισμένου Χρόνου της Π.Ε. Ευβοίας για την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Περίληψη Διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση έργου "Επισκευές στο Ειρηνοδικείο Αλιβερίου"

Thu, 2012-07-19 12:33

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου " Επισκευές στο Ειρηνοδικείο Αλιβερίου ", με προϋπολογισμό 170.000,00 ΕΥΡΩ. Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Π. Μερτύρη τηλ:2221354166.

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για την Π.Ε. Εύβοιας.

Tue, 2012-07-17 09:56

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.Πληροφορίες κ. Ευαγγελία Γούναρη με τηλέφωνο :2221353740.Δείτε την Ανακοίνωση το Παράρτημα αυτής και την Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Περίληψη Προκήρυξης Σύμβασης Εκπόνησης Μελέτης "Βελτίωση οδού Λέπουρα - παραλία Οξυλίθου"

Mon, 2012-07-16 13:15

H Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, προκηρύσσει τη σύμβαση εκπόνησης μελέτης του έργου "Βελτίωση οδού Λέπουρα - παραλία Οξυλίθου", με προϋπολογισμό 757.417,49 € χωρίς ΦΠΑ. Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Π. Μερτύρη τηλ:2221354166.

 

Πρόσληψη Παγιδοθετών

Tue, 2012-07-10 10:02

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Ευβοίας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 42 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού δεκαοκτώ (18) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.Δείτε το συνημμένο αρχείο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟ ΨΕΚΑΣΜΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ»

Wed, 2012-06-27 12:06

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Εύβοιας αποφάσισε τη συνέχιση του
διαγωνισμού χωρίς τη δημοσίευση προκήρυξης αυτού ( άρθρο 31 οδηγίας 2004/18 ΕΚ), για το τμήμα Α
του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Α της Διακήρυξης με αριθμ 2/2012,  το οποίο αφορά παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2012. Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την παρούσα Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση και στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας οδό Χαϊνά 93 ,Τ.Κ 341 00 Χαλκίδα, κ. Α. Καραντώνη τηλ: 2221353918

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ 50 ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Α.ΜΕ.Α. Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Tue, 2012-06-19 08:25

Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων Α.μεΑ. Ν. Φθιώτιδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Πενήντα (50) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο Νομό Εύβοιας στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Δείτε το Δελτίο Τύπου, την Ανακοίνωση Κοινωφελούς Εργασίας Εύβοιας και την Περίληψη της Ανακοίνωσης.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias