Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΙΑΛΤΡΑ- ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ )»

Thu, 2011-10-06 13:20

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΙΑΛΤΡΑ- ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ )», με προϋπολογισμό 10.500.000,00  ΕΥΡΩ.  Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Μ. Συρμακέζη τηλ:2221354165.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias