Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ (ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ)»

Thu, 2011-11-10 11:58

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ (ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ) », με προϋπολογισμό 300.000,00 ΕΥΡΩ.  Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Μ. Συρμακέζη τηλ:2221354165.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias