Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Ε ΕΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ»

Wed, 2011-11-16 11:37

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Ε ΕΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ », με προϋπολογισμό 271.500,00 ΕΥΡΩ.  Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Μ. Συρμακέζη τηλ:2221354165.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias