Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΓΗΠΕΔΟ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ (ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ)»

Fri, 2011-11-25 10:06

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΓΗΠΕΔΟ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ  (ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ)», με προϋπολογισμό 560.000,00 ΕΥΡΩ. Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Μ. Συρμακέζη τηλ:2221354165.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias