ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟ ΨΕΚΑΣΜΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ, ΤΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012»

Mon, 2012-05-14 08:59

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2012» με συνολικό αριθμό 2.873.300 προστατευομένων ελαιοδένδρων και προϋπολογισμού 434.063,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα προκήρυξη δίνονται από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας οδό Χαϊνά 93 ,Τ.Κ 341 00 Χαλκίδα, κ. Άννα Σταυροπούλου τηλ: 2221353910, email : stavropoulou.a@evia.pste.gov.gr

Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης καθώς και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

 

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias