Προκήρυξη Ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Μέτρα προστασίας οδού Κύμη – Μαλετιάνοι και προς Μετόχι»

Thu, 2012-05-17 09:55

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Μέτρα προστασίας οδού Κύμη – Μαλετιάνοι και προς Μετόχι", με προϋπολογισμό 100.000 Ευρώ » Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων οδοποιΐας με προϋπολογισμό 81.293,63 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και
ΟΕ, απολογιστικά και απρόβλεπτα). Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Π. Μερτύρη τηλ:2221354166.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias