ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (01) ΛΕΠΟΥΡΑ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ"

Thu, 2012-05-24 09:24

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (01) ΛΕΠΟΥΡΑ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ", με προϋπολογισμό 270.000 Ευρώ. Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων οδοποιΐας με προϋπολογισμό 219.512,20 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απολογιστικά και απρόβλεπτα).Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Π. Μερτύρη τηλ: 2221354166.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias