Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων

Fri, 2012-06-01 12:07

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης με διαπραγμάτευση, για την προμήθεια υγρών καυσίμων(πετρέλαιο θέρμανσης,κίνησης-βενζίνη σούπερ,αμόλυβδη)προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε Εύβοιας.

Πιέστε εδώ για να κατεβάσετε το συνημμένο αρχείο.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias