ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ

Thu, 2012-06-14 12:54

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας επί της Λεωφ. Χαινά 93 και την επίβλεψη του κτιρίου που στεγάζονται οι Τεχνικές Υπηρεσίες (Χαινά 102 ) και το πρώην Διοικητήριο Χαινά 93Α.Πληροφορίες και διακηρύξεις θα δίνονται από τη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2221 3 53725-53593.Δείτε το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias