Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου 3ου Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Wed, 2013-03-20 11:27

(Το περιεχόμενο του άρθρου έχει τροποποιηθεί. Δείτε εδώ το σωστό)

Πατήστε για να κατεβάσετε την Περίληψη Διακήρυξης Έργου και την Διεκπαιρέωση Αποστολή Περίληψης του Έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 3ου Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ".

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias