Επαναληπτική ανάρτηση Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “ANAΣΤΗΛΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ‘ΚΥΜΑ’ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ”

Wed, 2013-03-27 13:11

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “ANAΣΤΗΛΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ‘ΚΥΜΑ’ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ” (κωδ. MIS 379449), με προϋπολογισμό 880.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 624.255,02€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά), β) κατηγορία ΛΙΜΕΝΙΚΑ, με προϋπολογισμό 75.245,05 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά).

Πατήστε εδώ για να δείτε την Περίληψη της Προκήρυξης

Συνημμένα τεύχη δημοπράτησης

 

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias