Προκηρύξη Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου"Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους Δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013" στην Π.Ε Εύβοιας.

Thu, 2013-04-04 11:58

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους Δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας» και με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή. Πληροφορίες στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας οδό Χαϊνά 93 ,Τ.Κ 341 00 Χαλκίδα, και κ. Α. Καραντώνη τηλ: 2221353918.

Δείτε την Περίληψη και το Πλήρες Κείμενο της Διακήρυξης.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias