Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για τη Συντήρηση Οδικού Δικτύου Ν. Ευβοίας

Thu, 2013-04-18 10:51

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Ν. Ευβοίας», με προϋπολογισμό 1.013.204,05€ ΕΥΡΩ.  Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, . Π. Μερτύρη τηλ. 2221353818.

Συνημμένα τεύχη δημοπράτησης

 

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias