ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Tue, 2013-05-21 12:48

Για συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης με διαπραγμάτευση, για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, κίνησης - βενζίνη σούπερ, αμόλυβδη)προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε.Έυβοιας. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias