Διακήρυξη Έργου: "Επισκευή - Αντικατάσταση Σκελετού Στέγης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Ιστιαίας"

Fri, 2013-05-31 10:52

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:  «Επισκευή - Αντικατάσταση Σκελετού Στέγης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Ιστιαίας», με προϋπολογισμό 80.000,00 €.  Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο και στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Π. Μερτύρη τηλ. 2221353818.

2η ανάρτηση: 05-06-2013

Επικαιροποιημένα Συνημμένα Τεύχη Δημοπράτησης

Συνημμένα τεύχη δημοπράτησης

(ΠΡΟΣΟΧΗ : Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά την παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ.
Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί)

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias