Διακήρυξη Έργου: "Σήμανση οδικού δικτύου Βόρειας Εύβοιας"

Tue, 2013-06-11 08:27

4η ανάρτηση 19-06-2013

Συνημμένα τεύχη δημοπράτησης

3η ανάρτηση 18-06-2013  (Νέα Δημοπρασία)

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο και στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Π. Μερτύρη τηλ. 2221353818.

2η ανάρτηση 14-06-2013

Ανακοίνωση

Αρχική ανάρτηση 11-06-2013 (Παλιά Δημοπρασία)

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: "Σήμανση οδικού δικτύου Βόρειας Εύβοιας", με προϋπολογισμό 200.000,00 €. Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο και στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Π. Μερτύρη τηλ. 2221353818.


(ΠΡΟΣΟΧΗ : Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά την παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ.
Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί)

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias