Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού Δακοκτονίας

Mon, 2013-07-22 08:46

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 42 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.
Χρονικό Διάστημα υποβολής αιτήσεων από 23/07/2013 έως και 27/07/2013.
Υποσημείωση: Την Παρακευή 26/07/2013 και Σάββατο 27/07/2013 η Υπηρεσία μας έχει αργία.

Δείτε την Ανακοίνωση Πρόσληψης, την Αίτηση καθώς και τα απαραίτητα Δικαιολογητικά

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias