Διακήρυξη Έργου με τίτλο "ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ"

Fri, 2013-10-18 08:54

2η ανάρτηση 18-10-2013

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ” , με προϋπολογισμό 7.000.000,00 ΕΥΡΩ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περίληψη (17-10-2013)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Διακήρυξη (17-10-2013)

1η ανάρτηση 22-07-2013

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ” , με προϋπολογισμό 7.000.000,00 ΕΥΡΩ.Δείτε το συνημμένο αρχείο

Συνημμένα τεύχη δημοπράτησης

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά την παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ. Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί)

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias