ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΧ2/2013(ΑΡ.ΠΡΩΤ.70289/2890/17.6.2013) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ(ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ)

Wed, 2013-07-24 10:52

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας ανακοινώνει τα αποτελέσματα Της ΣΟΧ2/2013(ΑΡ.ΠΡΩΤ.70289/2890/17.6.2013).

Δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ της Ανακοίνωσης, Τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΑΙΩΝ,

ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π.Ε.

ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τ.Ε.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias