Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια σκευασμάτων ελκυστικών ουσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς 2013 στην Π.Ε Εύβοιας».

Mon, 2013-08-26 11:07

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ευβοίας,προκηρύσσει Πρόχειρο Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ελκυστικών ουσιών για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. Πληροφορίες κα Α. Καραντώνη,τηλ 2221353918.
Δείτε την Περίληψη και το Πλήρες Κείμενο της Διακήρυξης.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias