Διακήρυξη ανοικτoύ δημόσιου διαγωνισμού ανάδειξης μειοδότη για την προμήθεια υγρών καυσίμων (Πετρέλαιο θέρμανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Σούπερ, Βενζίνη Αμόλυβδη) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2014.

Thu, 2014-01-16 09:45

Δεύτερη ανάρτηση 19-2-2014

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Ορθή επανάληψη της Περίληψης

Αρχική ανάρτηση: 16-1-2014

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό ανάδειξης μειοδότη για την προμήθεια υγρών καυσίμων (Πετρέλαιο θέρμανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Σούπερ, Βενζίνη Αμόλυβδη) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του , προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2014. Συνολικός Προϋπολογισμός δαπάνης 160.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Πληροφορίες και προκηρύξεις θα δίνονται από τη Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 22213 53726 από την κα Καρλατήρα.

Δείτε την Περίληψη και το Πλήρες Κείμενο της Διακήρυξης.

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά τη παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ.
Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί)

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias