Πίνακας Προσληπτέων της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 (Αρ. Πρωτ. 4982/220/03-02-2014_ΑΔΑ ΒΙΡ87ΛΗ_0ΩΗ) της Π.Ε Εύβοιας για το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Wed, 2014-03-19 11:41

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Πίνακα Προσληπτέων

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Πίνακα Κατάταξης των Υποψηφίων Κατηγορίας ΠΕ

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Πίνακα Κατάταξης των Υποψηφίων Κατηγορίας ΤΕ

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias