ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Διενέργεια διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών Ν. Εύβοιας με μισθωμένα ΤΑΞΙ για τις ανάγκες του Ειδικού σχολείου Χαλκίδας

Thu, 2014-04-03 10:44

Διενέργεια διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Εύβοιας με μισθωμένα ΤΑΞΙ κατόπιν διαπραγμάτευσης για ένα (1) νέο δρομολόγιο για τις ανάγκες του Ειδικού σχολείου Χαλκίδας, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα. Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias