Λίγα λόγια για τη Λαϊκή Επιμόρφωση

Fri, 2006-01-27 13:08
Λαϊκή Επιμόρφωση, ως μια μορφή της δια βίου παιδείας, είναι η κάθε μορφής οργανωμένη εκπαίδευση έξω από το σχολικό σύστημα και έχει σκοπό την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του καθένα ανεξάρτητα από εκπαιδευτικό επίπεδο, ηλικία και φύλο, καθώς και την ενεργητική συμμετοχή του στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή του τόπου.

Με αυτή την έννοια κάθε πολίτης άνω των 15 ετών (μετά το τέλος της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης), μπορεί να παρακολουθήσει προγράμματα Λαϊκής Επιμόρφωσης, τα οποία είναι δωρεάν για τους ενδιαφερόμενους.

Στόχοι της Λαϊκής Επιμόρφωσης είναι :
1. Η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανθρώπου μέσα στις ραγδαίες οικονομικές, κοινωνικές, επιστημονικές και τεχνικές αλλαγές.
2. Η παροχή επαγγελματικής κατάρτισης σε όσους έχουν ανάγκη
3. Η πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη
4. Η συμβολή στην επίλυση των οξυμένων μορφωτικών προβλημάτων ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων όπως οι νέοι, οι γυναίκες, οι παλιννοστούντες, οι πρόσφυγες, οι αναλφάβητοι, οι τσιγγάνοι, μειονεκτούντα άτομα. Κλπ.
5. Η συμβολή στην επίλυση των ατομικών, οικογενειακών και κοινωνικών προβλημάτων (υγεία, οικογενειακές σχέσεις, περιβάλλον κλπ ).
6. Η δημιουργική χρήση του ελεύθερου χρόνου με την καλλιέργεια και αξιοποίηση των διαφερόντων, των δεξιοτήτων και κλίσεων του καθένα.
7. Η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και ημιαναλφαβητισμού
8. Η κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση και η πνευματική βοήθεια σε άτομα που μειονεκτούν για φυσικούς ή πνευματικούς λόγους.

Η Λαϊκή Επιμόρφωση λειτουργεί συμπληρωματικά προς τους άλλους εκπαιδευτικούς φορείς και καλύπτει θεματικά πεδία, γεωγραφικές περιοχές και πληθυσμιακές ομάδες που δεν έχουν επαρκή κάλυψη από άλλους φορείς.

Η Λαϊκή Επιμόρφωση υλοποιεί τους στόχους της με:
- Τμήματα Μάθησης (κύκλοι μαθημάτων 70-100 ωρών),
- Σεμινάρια και
- Ομιλίες - διαλέξεις.

Όργανα Διοίκησης

Όργανο διοίκησης της Λαϊκής Επιμόρφωσης σε επίπεδο νομού είναι η Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ).
Η ΝΕΛΕ είναι δημόσια υπηρεσία, υπάγεται στο Νομάρχη και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΓΓΕΕ) του Υπουργείου Παιδείας.
Η ΓΓΕΕ καθορίζει τους γενικούς στόχους και επιχορηγεί τις ΝΕΛΕ.
Η ΝΕΛΕ αποτελείται από :
α) Τον Νομάρχη ως πρόεδρο ή τον αναπληρωτή που ορίζει ο ίδιος
β) Τρεις εκπροσώπους της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων (ΤΕΔΚΕ)
γ) Έναν εκπρόσωπο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου
δ) Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών
ε) Έναν εκπρόσωπο του Εμπορικού Επιμελητηρίου
στ) Έναν εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Πολιτιστικής Επιτροπής
ζ) Έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης
η) Έναν εκπρόσωπο του ΟΑΕΔ
θ) Έναν εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας
ι) Έναν εκπρόσωπο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Χαλκίδας
ια) Την Έπαρχο της νήσου Σκύρου

Θεματικοί άξονες - προτεραιότητες

Οι θεματικοί άξονες καθορίζονται από τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και εξειδικεύονται από τη ΝΕΛΕ σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες.
Με απόφαση της ΝΕΛΕ Ν. Εύβοιας οι βασικοί θεματικοί άξονες και οι προτεραιότητες της Λαϊκής Επιμόρφωσης για το νομό μας είναι οι παρακάτω:
1. Αλφαβητισμός, κυρίως σε άτομα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα (γονείς, γυναίκες, παλιννοστούντες, μετανάστες, πρόσφυγες, τσιγγάνοι κλπ ).
2. Νέες Τεχνολογίες (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
3. Επαγγελματική κατάρτιση σε θεματικά πεδία που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε περιοχής και σε τομείς που δεν καλύπτονται από άλλους φορείς ή καλύπτονται πλημμελώς.
4. Παραδοσιακά επαγγέλματα που φθίνουν και λαϊκή τέχνη όπως αγγειοπλαστική, ξυλογλυπτική, υφαντική, ράψιμο παραδοσιακών φορεσιών, χειροτεχνία, κέντημα μηχανής, κοπτική ραπτική κλπ.
5. Πολιτιστικές παρεμβάσεις που αποβλέπουν στην επιμόρφωση σε πολιτιστικά θέματα όπως θεατρική παιδεία, ζωγραφική, κεραμική, κόσμημα, φωτογραφία, χορωδία, παραδοσιακοί χοροί, κουκλοθέατρο κλπ.
6. Κοινωνικά θέματα, κυρίως ομιλίες - διαλέξεις, στα αντικείμενα:
- Αγωγή υγείας ( πρώτες βοήθειες, ναρκωτικά, AIDS, κάπνισμα )
- Σχέσεις γονιών - παιδιών
- Κυκλοφοριακή αγωγή σε γονείς παιδειών προσχολικής και σχολικής ηλικίας
- Εθελοντισμός
- Ήπιες ή εναλλακτικές μορφές ενέργειας
- Αντισεισμική προστασία
7. Αγροτικά θέματα για την ενημέρωση αγροτών σε επιδοτούμενα προγράμματα, αναδιαρθρώσεις και νέες καλλιέργειες, βιολογικές καλλιέργειες, τυποποίηση γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων κλπ.
8. Τουριστικά θέματα και εναλλακτικές μορφές Τουρισμού
9. Ανάπτυξη Συνεταιρισμών
10. Κοινωνικά προβλήματα και επαγγελματική κατάρτιση τσιγγάνων και ατόμων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό
11. Επιμόρφωση στους εγκλείστους σε σωφρονιστικά καταστήματα σε θέματα κοινωνικά και επαγγελματικής κατάρτισης
12. Προβολή της τοπικής ιστορίας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μέσα από ομιλίες-διαλέξεις, την επίσκεψη σε αρχαιολογικούς και άλλους χώρους, μουσεία και οργάνωση εκθέσεων τοπικής λαϊκής τέχνης.

Η ΝΕΛΕ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ

Εντός του 2005 η ΝΕΛΕ Ν. Εύβοιας θα υλοποιήσει τις παρακάτω δράσεις:

1. Πρόγραμμα Λαϊκής Επιμόρφωσης (σύνολο 58 τμημάτων μάθησης σε όλο το νομό για το 2005)
2. Συμβουλευτική γονέων (4 τμήματα στις πόλεις Χαλκίδα, Λουκίσια, Ν. Λάμψακο, Παραλία Αυλίδας). Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ε.Ε σε ποσοστό 75%.
3. Εκμάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ σε μετανάστες ( στις πόλεις Χαλκίδα, Βασιλικό, Σκύρος)
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. Το πρόγραμμα είναι επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκής Ένωση σε ποσοστό 75% και έχει διάρκεια 120 ωρών.
5. Εθελοντισμός. Πρόγραμμα με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ». Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση πενήντα (50) ατόμων- εθελοντών για την απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης του κινδύνου για την προστασία του εαυτού τους και των συμπολιτών τους.
Το πρόγραμμα θα υλοποιεί τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Οι Αιτήσεις των ενδιαφερομένων πολιτών γίνονται στα γραφεία της ΝΕΛΕ. Μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε πολίτης άνω των 15 ετών. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ε.Ε σε ποσοστό 75%.

Οι επιδιωκόμενες δεξιότητες είναι:
• Λήψη αποφάσεων και λύση προβλημάτων
• Ομαδοσυνεργατική Δράση
• Διαχείριση πληροφορίας
• Αυτοπροστασία
• Παροχή πρώτων Βοηθειών – Διασώσεις
• Οργάνωση –Διαχείριση καταυλισμών
• Ψυχοκοινωνική Στήριξη πληγέντων
• Άρση Επικινδυνότητας

Θα διδαχτούν οι θεματικές ενότητες:
• Σεισμοί
• Πυρκαγιές
• Θαλάσσια Ατυχήματα
• Προστασία Θαλασσίου Περιβάλοντος
• Πλημμύρες
• Ασύμμετρες Απειλές

Πληροφορίες: Νίκος Πέπας E-mail:neleevia@otenet.gr

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias