Ανακοίνωση

Wed, 2006-02-01 10:09
Υποβολή αιτήσεων - φακέλων υποψηφιότητας γεωργών προς ένταξη στο καθεστώς ενισχύσεων στο "ΜΕΤΡΟ 1.1 του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος 2000-2006 : Ενίσχυση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κύριας κατέυθυνσης φυτικής παραγωγής

Η Δ/ΝΣΗ Αγροτικής Ανάπτυξης Ευβοίας ύστερα από την 4η Προκήρυξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον άξονα προτεραιότητας 1 Μέτρο 1.1 του ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2000-2006 " Ενίσχυση των Επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις με κύρια κατεύθυνση τη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο καθεστώς αυτό να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετικό φάκελο υποψηφιότητας ( σε δύο αντίγραφα) στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης του Νομού από σήμερα σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα. Α) Υποβολή για θεώρηση του << Απογραφικού Δελτίου Υφιστάμενης Κατάστασης Γεωργικής Εκμετάλλευσης>> στη Δ.Α.Α μέχρι 17/03/2006 Β) Υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας μέχρι 14/04/2006 στη Δ.Α.Α- Χαλκίδα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε Α) στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α Ευβοίας. Παπαναστασίου 10Α Χαλκίδα Αρμόδιοι Γεωπόνοι: Αικ. Καισάλη και Δημ. Ζαζιάς , ΤΗΛ. 2221021102. Β) στα κατά τόπους Κέντρα και Γραφεία Αγροτικής Ανάπτυξης μονίμου κατοικίας των ενδιαφερομένων.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias