Ενημέρωση για Αλιεία Μεγάλων Πελαγικών Ψαριών

Mon, 2006-02-06 11:44
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με την 162486/18-1-2006 εγκύκλιο και σε εφαρμογή σχετικής Υπουργικής Απόφασης, μας ανακοινώνει οτι όσοι Αλιείς πληρούν τις προϋποθέσεις για την χορήγηση-ανανέωση ειδικής άδειας αλιείας μεγάλων πελαγικών ειδών για την αλιευτική περίοδο 2006-2007 θα πρέπει μέχρι 30-3-2006 να υποβάλουν αιτήσεις στην Δ/νση Αλιείας Χαλκίδας, Ν.Α.Ε. Χαϊνά 89.

Όσα σκάφη δεν θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο-μητρώο των ειδικών αυτών αδειών δεν θα μπορούν να διενεργούν αλιεία μεγάλων πελαγικών ειδών. Για σχετικές πληροφορίες και υποδείγματα αιτήσεων μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τους Συλλόγους τους και τα τα κατά τόπους Λιμεναρχεία.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias