Επιστολή προέδρου Ε.Ν.Α.Ε. προς ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α

Fri, 2006-02-10 14:42
επιστολή της Προέδρου της Ε.Ν.Α.Ε κας Φώφης Γεννηματά, με τις θέσεις της ένωσης για όλα τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τα οποία θα συζητηθούν κατά τη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου με τον ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α κ. Πρ. Παυλόπουλο.

 Οι τελευταίες πρωτοβουλίες και παραλείψεις της Κυβέρνησης σε θέματα που αφορούν τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό πλαίσιο διαρκούς υποβάθμισης και απαξίωσης του θεσμού το οποίο οδηγεί εντέλει σε αποτελμάτωση της δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης.
    Η διαρκής αποψίλωση των αρμοδιοτήτων της Ν.Α., τα συνεχώς αναδυόμενα προβλήματα κατανομής των οικονομικών πόρων της Ν.Α., η αδικαιολόγητη καθυστέρηση του Κώδικα της Ν.Α., η προσπάθεια ουσιαστικής ενσωμάτωσης των ΚΕΠ στον κρατικό μηχανισμό με την προσβολή της διοικητικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, είναι ζητήματα τα οποία μας δημιουργούν έντονο προβληματισμό για τον τρόπο που οραματίζεται και σχεδιάζει η Κυβέρνηση τη θεσμική θέση της Αυτοδιοίκησης μέσα στα πολιτειακά όργανα.
    Ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησής μας, την ερχόμενη Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου, σας παραθέτουμε συνοπτικά τα θέματα στα οποία εστιάζονται οι προβληματισμοί μας και που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ουσιώδους και γόνιμου μεταξύ μας διαλόγου, με στόχο την εύρυθμη, απροβλημάτιστη και θεσμικά αναβαθμισμένη λειτουργία του θεσμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης:

(Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Ν.Α


(Α.1) Μη απόδοση θεσμοθετημένων πόρων: Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3345/2005 για τα οικονομικά θέματα των Ν.Α. και κατά τις προβλέψεις (προεκτιμήσεις) του κατατεθειμένου Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2006, προκύπτει ότι τα έσοδα των Ν.Α. το τρέχον έτος θα ανέλθουν σε 383,16 εκατ. €, από τα οποία 302,96 εκατ. € προέρχονται από τον ΦΠΑ και 80,20 εκατ. € από τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων (στοιχεία από σελ. 65 της Εισηγητικής Έκθεσης Κρατικού Προϋπολογισμού του έτους 2006). Σύμφωνα δε με το υπ’ αρ. πρωτ. 1835/5-1-2006 έγγραφό σας οι αποδιδόμενοι πόροι στις Ν.Α. βάσει των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί αρχικά στον Κρατικό Προϋπολογισμό ανέρχονται στα 349,6 εκατ. € και κατά συνέπεια υφίσταται μία διαφορά σε βάρος των Ν.Α. –μη αποδιδόμενα έσοδα- ύψους 33,56 εκατ.€ (383,16 εκατ. € – 349,6 εκατ. €) σε αντίθεση με τις διατάξεις του νόμου.

(Α.2) Εκκρεμής Κ.Υ.Α.: Εκκρεμεί η έκδοση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του νόμου 3345/2005 (άρθρο 1), Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΕσΔΔΑ & Οικον.) για τον τρόπο αναπλήρωσης των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στην περίπτωση μείωσης των ετησίων εσόδων από τον ΦΠΑ ή τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

(Α.3) Ενημέρωση: Θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή σας να μας ενημερώσετε για την τελική εκκαθάριση των εσόδων που διατίθενται στις Ν.Α. από τους Κ.Α.Π., -βάσει των προεκτιμωμένων εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού σε σχέση με τα απολογιστικά στοιχεία αυτού- (παρ. 2 άρθρου 3 νόμου 2672/98 όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3345/05) καθώς και για την απόδοση των υπολοίπων ποσών τόσο από τους Κ.Α.Π. όσο και άλλων ποσών, που διατίθενται στις Ν.Α. με υπουργικές αποφάσεις,.

(Β) ΣΧΕΣΕΙΣ Ν. Α. ΜΕ Υ.Δ.Ε

(Α.1) Μη απόδοση θεσμοθετημένων πόρων: Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3345/2005 για τα οικονομικά θέματα των Ν.Α. και κατά τις προβλέψεις (προεκτιμήσεις) του κατατεθειμένου Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2006, προκύπτει ότι τα έσοδα των Ν.Α. το τρέχον έτος θα ανέλθουν σε 383,16 εκατ. €, από τα οποία 302,96 εκατ. € προέρχονται από τον ΦΠΑ και 80,20 εκατ. € από τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων (στοιχεία από σελ. 65 της Εισηγητικής Έκθεσης Κρατικού Προϋπολογισμού του έτους 2006). Σύμφωνα δε με το υπ’ αρ. πρωτ. 1835/5-1-2006 έγγραφό σας οι αποδιδόμενοι πόροι στις Ν.Α. βάσει των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί αρχικά στον Κρατικό Προϋπολογισμό ανέρχονται στα 349,6 εκατ. € και κατά συνέπεια υφίσταται μία διαφορά σε βάρος των Ν.Α. –μη αποδιδόμενα έσοδα- ύψους 33,56 εκατ.€ (383,16 εκατ. € – 349,6 εκατ. €) σε αντίθεση με τις διατάξεις του νόμου.
(Α.2) Εκκρεμής Κ.Υ.Α.: Εκκρεμεί η έκδοση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του νόμου 3345/2005 (άρθρο 1), Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΕσΔΔΑ & Οικον.) για τον τρόπο αναπλήρωσης των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στην περίπτωση μείωσης των ετησίων εσόδων από τον ΦΠΑ ή τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
(Α.3) Ενημέρωση: Θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή σας να μας ενημερώσετε για την τελική εκκαθάριση των εσόδων που διατίθενται στις Ν.Α. από τους Κ.Α.Π., -βάσει των προεκτιμωμένων εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού σε σχέση με τα απολογιστικά στοιχεία αυτού- (παρ. 2 άρθρου 3 νόμου 2672/98 όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3345/05) καθώς και για την απόδοση των υπολοίπων ποσών τόσο από τους Κ.Α.Π. όσο και άλλων ποσών, που διατίθενται στις Ν.Α. με υπουργικές αποφάσεις,.

Οι έλεγχοι νομιμότητας δαπανών των Ν.Α. από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ), σε πολλές περιπτώσεις έχουν εξελιχθεί σε –παράνομους - ελέγχους σκοπιμότητας, με συνέπεια την καθυστέρηση πληρωμών και την αδυναμία εξόφλησης των οικονομικών υποχρεώσεων των Ν.Α., ενώ σε αδιέξοδο έχει καταλήξει η υλοποίηση ήδη υπογεγραμμένων προγραμματικών συμβάσεων των Ν.Α. .
Με δεδομένο ότι η ΕΝΑΕ έχει διαμορφωμένη και ολοκληρωμένη πρόταση και προκειμένου να δοθεί ένα οριστικό τέλος στις οικονομικές εκκρεμότητες των Ν.Α., ζητείται η άμεση παρέμβασή σας στον αρμόδιο υφυπουργό Οικονομικών κ. Δούκα.

(Γ) ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ


(Γ.Ι) Αφαίρεση αρμοδιοτήτων, πόρων κλπ από Ν.Α. κατά την τελευταία διετία:
• [ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΝΑΕ] Ν. 3250/2004 «Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΙΔ» (Τέθηκε σε ισχύ στις 7-7-2004):
Παραλείπεται η συμμετοχή εκπροσώπων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΕΝΑΕ) στη Διϋπουργική Επιτροπή εξασφάλισης και κατανομής χρηματοδοτήσεων και εκτίμησης πραγματικών αναγκών προσωπικού των Ν.Α. για την πρόσληψη μερικώς απασχολουμένων προσώπων (άρθρο 5). Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας συντάσσει σχετική Εισήγηση εφόσον το επιχειρησιακό σχέδιο εξυπηρετεί αποκλειστικά ανάγκες των ΟΤΑ, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τυχόν απόψεις αυτών (ΟΤΑ).
• [ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ] Ν. 3293/2004 (Τέθηκε σε ισχύ στις 26.11.2004):
Με το άρθρο 24, οι ιατροί – ελεγκτές, με τριετή θητεία στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίοι είχαν μεταταγεί στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ Α/91/2001) και είχαν διαπιστωθεί στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), μεταφέρθηκαν αυτοδικαίως στον ΟΠΑΔ από 26-6-2004.
• [ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ] Ν. 3297/2004 «Συνήγορος του Καταναλωτή – Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης …» (ΦΕΚ Α 259/2004 – Τέθηκε σε ισχύ στις 23-12-2004):
Με το άρθρο 3 παρ. 4 οι Επιτροπές φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, οι οποίες συστήνονταν σε κάθε Ν.Α. από τους Νομάρχες, υπάγονται πλέον στον «Συνήγορο του Καταναλωτή», ο οποίος με απόφασή του διορίζει και παύει τα μέλη τους. Οι οικείες Ν.Α. περιορίζονται στη γραμματειακή υποστήριξη αυτών των Επιτροπών.

• [ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΟΡΓΑΝΩΝ] Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών …» (ΦΕΚ Α 42/2005 - Τέθηκε σε ισχύ στις 22-2-2005):
Με το άρθρο 42 παρ. 11 καταργούνται τα Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων (ΣΔΕΝ).
• [ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Ν.Α.] Ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ Α 212/2005 – Τέθηκε σε ισχύ την 1-1-2006):
Με τις διατάξεις του νόμου αυτού όλες οι αρμοδιότητες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αναφορικά με την χορήγηση και ανανέωση αδειών παραμονής και εργασίας αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια, περιέρχονται στους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών. Συνακόλουθα συρρικνώνονται σε προσωπικό οι Υπηρεσίες Εργασίας των Ν.Α.
• [ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Ν.Α.] Ν. 3399/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Α/258/2005 – Τέθηκε σε ισχύ την 17-10-2005):
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου αυτού, στην έδρα κάθε νομού της χώρας συστάθηκαν Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, υπαγόμενα στη Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με αρμοδιότητες που αφορούν τη νέα ΚΑΠ (υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων του Γ’ ΚΠΣ , Δ’ Προγραμματικής Περιόδου του Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτυξης κ.α.), οδηγώντας σε αναποτελεσματικό συγκεντρωτισμό αρμοδιοτήτων και σε αφαίρεση θεσμικών αρμοδιοτήτων από το Β’ βαθμό Αυτοδιοίκησης.
• [ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ] – Συλλογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς- Με την σχεδιαζόμενη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλαγή του καθεστώτος δακοκτονιών – ανάθεση αυτών σε φορείς, μέσω εφαρμογής προαιρετικών διατάξεων των Κανονισμών 1782/2003 και 2080/2005 (ΕΕ), αφαιρείται από τις Ν.Α. κάθε σχετική αρμοδιότητα.
• [ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ] ΚΥΑ ΕσΔΔΑ & Δημοσ.Τάξης 3021/22/19-α (ΦΕΚ Β 341/16-3-2005 – Τέθηκε σε ισχύ την 1-1-2006):
Με τις διατάξεις αυτής της ΚΥΑ η έκδοση διαβατηρίων περιήλθε οριστικά στην Ελλ. Αστυνομία.
(Γ.ΙΙ) Νομοσχέδια του τελευταίου διμήνου με τα οποία επιδιώκεται η αφαίρεση αρμοδιοτήτων, πόρων κλπ από Ν.Α.:
• [ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ] Σχέδιο Νόμου (Υπουργείου Ανάπτυξης) «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης»
Με τις διατάξεις του ν/σ αυτού και ιδίως με το άρθρο 11, ενισχύεται ο ρόλος του ΕΦΕΤ και του Υπουργείου Ανάπτυξης αναφορικά με τον έλεγχο τροφίμων και την επιβολή προστίμων σε βάρος των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων των Ν.Α. Συνακόλουθα μειώνεται και το σχετικό προσωπικό των Ν.Α.

• [ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ] Σχέδιο Νόμου (Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών) «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» {Παρατήρηση: Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής στις 17-1-2006}
Με τις διατάξεις του ν/σ αυτού και συγκεκριμένα με το άρθρο 31 οι περιβαλλοντικές μελέτες (παραγρ. 17) εγκρίνονται από τους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών και οι άδειες για την εγκατάσταση κεραιών σε δάση ή πάρκα (παραγρ. 24) χορηγούνται πλέον από τα παραπάνω κρατικά όργανα και όχι από τους Νομάρχες.

• [ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΠΟΡΩΝ] Σχέδιο Νόμου (Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών) «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων – Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις»
Με την παράγρ. 9 του άρθρου 1 του εν λόγω ν/σ τα έσοδα από την είσπραξη προστίμων που επιβάλλονται από τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου των Ν.Α. για παραβάσεις της νομιμότητας της κυκλοφορίας και των εκπομπών καυσαερίων οχημάτων, περιορίζονται για τη Ν.Α. σε ποσοστό 70% - το αφαιρούμενο 30% περιέρχεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Μέχρι σήμερα τα παραπάνω έσοδα σε ποσοστό 100% περιέρχονται στις οικείες Ν.Α. (σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κώδικα Αδειών Φορτηγών Αυτοκινήτων Ι.Χ.).

(Δ) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΩΝ Ν.Α. – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΚΕΠ:


Η επιχειρούμενη με πρόσφατο νομοσχέδιο, νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 15 με τίτλο «Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ» του από 5-12-2005 σχεδίου νόμου «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»), με την οποία δημιουργείται Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ στο ΥπΕσΔΔΑ που θα είναι αρμόδια για την οργάνωση, εποπτεία, παρακολούθηση και συντονισμό της λειτουργίας των ΚΕΠ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνιστά άμεση και κατάφωρη προσβολή στη συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ (άρθρο 102 Σ). Η διοικητική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και το δικαίωμα αυτών να προσδιορίζουν και να καθορίζουν επακριβώς με αποκλειστικά δικά τους αιρετά όργανα και δικές τους αποφάσεις (Εσωτερικούς Οργανισμούς Οργάνωσης και Λειτουργίας), τον συντονισμό, την οργάνωση και διάρθρωση των οργανικών μονάδων τους, τη λειτουργία τους και τον καθορισμό των οργανικών θέσεων προσωπικού κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες και βαθμούς του μονίμου και λοιπού προσωπικού των μονάδων τους (σχετικές και οι διατάξεις των άρθρων 1 και 104 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης).Με τη ρύθμιση οδηγούμαστε τελικά στην ουσιαστική ενσωμάτωση των ΚΕΠ της Αυτοδιοίκησης στον κρατικό μηχανισμό. Με την ήδη δε δημοσιευθείσα Κ.Υ.Α. ΕσΔΔΑ & Οικον.: «Σύσταση θέσεων μονίμου προσωπικού στους Ο.Τ.Α. β’ βαθμού για τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών» (ΦΕΚ Β 10/10-1-2006) κλιμακώθηκε η παραπάνω παρέμβαση και μάλιστα με τρόπο εξαιρετικά δυσμενή για τη Ν.Α. αφού μειώνεται δραστικά ο αριθμός του υπηρετούντος προσωπικού στα ΚΕΠ των Β/θμιων ΟΤΑ (κατά ποσοστό τουλάχιστον 35,5 %).
(Ε) ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:
Ο τρόπος διεξαγωγής των συνεδριάσεων της Επιτροπής (ΥπΕσΔΔΑ) για την κατάρτιση του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης οδηγεί σε αποτελμάτωση του όλου εγχειρήματος. Η έλλειψη προόδου στη συζήτηση και ολοκλήρωση του Κώδικα στερεί τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση από την αναγκαία θεσμική της θωράκιση.
(ΣΤ) ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Στις Διευθύνσεις Εργασίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας απασχολείται συνεχώς από το 2001 προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου και αντικείμενο την έκδοση αδειών εργασίας σε αλλοδαπούς, σύμφωνα με τους ορισμούς της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. Η μακρά και συνεχής παραμονή στις θέσεις αυτές και η ενασχόληση με το συγκεκριμένο αντικείμενο έχουν προσφέρει στο εν λόγω προσωπικό πλούσια εμπειρία και εξειδίκευση, καθιστώντας το απολύτως απαραίτητο για την αντιμετώπιση των αναγκών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε μία από τις πιο κρίσιμες οργανωτικές τους μονάδες, στις οποίες επιπλέον παρατηρούνται σημαντικά κενά καθώς ελάχιστες από τις προβλεπόμενες στους Οργανισμούς τους οργανικές θέσεις έχουν έως τώρα πληρωθεί.
Όπως σας είναι γνωστό, η ευθύνη της έκδοσης των αδειών εργασίας στους αλλοδαπούς μεταβιβάσθηκε στις οικείες Περιφέρειες. Η νέα διάταξη δεν έχει όμως ακόμη αρχίσει να εφαρμόζεται ούτε, βέβαια, τούτο αναμένεται να συμβεί στο εγγύς μέλλον. Μοιραία, λοιπόν, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις θα συνεχίσουν δια των Διευθύνσεων Εργασίας τους να παρέχουν το συγκεκριμένο έργο.
Ανεξαρτήτως πάντως αυτού, η ετήσια διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης έργου του προσωπικού των Διευθύνσεων Εργασίας που σήμερα απασχολούμε εκπνέει το αργότερο στις αρχές του καλοκαιριού. Όταν τούτο συμβεί όλα τα μέλη της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος θα βρεθούν αντιμέτωπα με ένα σοβαρό λειτουργικό πρόβλημα. Έτσι, εάν δεν ληφθεί εγκαίρως σχετική μέριμνα οι οικείες Διευθύνσεις τους θα στερηθούν ικανού και έμπειρου προσωπικού και οι ίδιοι οι απασχολούμενοι θα βρεθούν χωρίς εργασία με όλες τις παρεπόμενες για όλους μας αρνητικές συνέπειες.
Ο σχετικός προβληματισμός απασχόλησε διεξοδικά πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος. Τα μέλη του στο σύνολό τους συμφώνησαν στην επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθεί έγκαιρα το πρόβλημα, συζητήθηκαν οι πρόσφορες εναλλακτικές λύσεις και καταλήξαμε σε ομόφωνη απόφαση, εξουσιοδοτώντας με να σας ενημερώσω για το περιεχόμενό της με την παρούσα επιστολή. Συγκεκριμένα, αποφασίσαμε να σας ζητήσουμε να εγκρίνετε την ανανέωση για ένα ακόμη χρόνο από τη λήξη τους την ισχύ των συμβάσεων μίσθωσης έργου του εν λόγω προσωπικού και, ιδίως, αυτό να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του στις Διευθύνσεις Εργασίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.


(Ζ) ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ


Με την με Αριθ. 2/69777/0022 από 17/12/2004 Κ.Υ.Α. καθορίστηκαν οι αποδοχές των Γενικών Γραμματέων των Ν.Α. στο 80% των εξόδων παράστασης των Νομαρχών μετά από σύμφωνη γνώμη της Ε.Ν.Α.Ε. και έτσι άρχισε η μισθοδοσία των εν λόγω μετακλητών. Στη συνέχεια οι Υπηρεσίες του Υπουργείου στην προσπάθεια τους να διευθετήσουν το ασφαλιστικό καθεστώς των Γενικών Γραμματέων των Ν.Α. ανέτρεψαν την Κ.Υ.Α. ερήμην μας και εκδόθηκε νέα, ακολουθούμενη από εγκύκλιο η οποία καθορίζει το ασφαλιστικό καθεστώς ( εσφαλμένα κατά την άποψή μας ) αφού τους εντάσσει στην ασφάλιση του Δημοσίου. Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με το Ν.3274/2004 «Σε θέση Γενικού Γραμματέα επιτρέπεται ο διορισμός υπαλλήλων και λειτουργών του Δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται κάθε φορά, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας με την οποία υπηρετούν σε αυτόν. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στις θέσεις αυτές λογίζεται ,για όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση.» Εδώ η βούληση του κοινού Νομοθέτη φαίνεται να είναι ότι οι Γενικοί Γραμματείς δεν πρέπει να διακόψουν τη σχέση τους με τον ασφαλιστικό τους φορέα. Με βάσει την ανωτέρω ερμηνευτική προσέγγιση και με το γεγονός ότι πολλοί Γενικοί Γραμματείς προέρχονται από διαφορετικά ασφαλιστικά ταμεία, οι υπηρεσίες μας μέχρι σήμερα τους ενέταξαν στον ασφαλιστικό τους φορέα και τους έγιναν οι ανάλογες κρατήσεις. Σήμερα λοιπόν καλούνται να επιστρέψουν αφενός σημαντικές μισθολογικές διαφορές και αφετέρου κρατήσεις καταβληθέντων ήδη εισφορών.
Μετά τα παραπάνω προτείνεται η επαναφορά της Κ.Υ.Α. 17/12/2004 και λύση του ασφαλιστικού σύμφωνα με τον Ν.2227/1994 με τον οποίο αντίστοιχοι μετακλητοί μπορούν με δήλωσή τους να επιλέξουν την παραμονή τους στους φορείς ασφάλισής τους (απαιτείται νομοθετική ρύθμιση).

 

 

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias