Έντονη διαμαρτυρία του Νομάρχη Ευβοίας για το δυσανάλογο κόστος διοδ

Sat, 2005-04-02 14:49
Με έγγραφό του προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά [766/28.3.2005], ο Νομάρχης Ευβοίας κ. Θανάσης Μπουραντάς διαμαρτύρεται έντονα για το δυσανάλογο κόστος διοδίων και την επιβάρυνση των Ευβοέων...

Με έγγραφό του προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά [766/28.3.2005], ο Νομάρχης Ευβοίας κ. Θανάσης Μπουραντάς διαμαρτύρεται έντονα για το δυσανάλογο κόστος διοδίων και την επιβάρυνση των Ευβοέων αλλά και άλλων επισκεπτών του Νομού, που χρησιμοποιούν το τμήμα της Εθνικής οδού Σχηματάρι-Αθήνα. Συγκεκριμένα το κόστος ανά χλμ, και μετά τις πρόσφατες αυξήσεις των διοδίων, στη συγκεκριμένη διαδρομή μετ’επιστροφής είναι για τους Ευβοείς 0,040 €, όταν το αντίστοιχο κόστος για τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα είναι μόνο 0,018 €. Επιπρόσθετα, επισημαίνει ο Νομάρχης Ευβοίας στην επιστολή του, και μόνον από τη χρήση του τμήματος Σχηματάρι-Χαλκίδα [υπολογίζεται σε 20.000 διελεύσεις οχημάτων ημερησίως] το ετήσιο έσοδο του Δημοσίου υπολογίζεται σε περίπου 15.000.000 € [5 δις δρχ]. Στην επιστολή εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις για την πιθανότητα τοποθέτησης επιπροσθέτων διοδίων, όταν κατασκευαστεί το νέο τμήμα Σχηματαρίου-Χαλκίδας, σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης. Γίνεται λόγος ακόμη και για την κακή κατάσταση του βασικού οδικού δικτύου του Νομού, από το οποίο τα 250 χλμ είναι Εθνικό Δίκτυο [Χαλκίδα-Λουτρά και Χαλκίδα-Λέπουρα], που σημαίνει ότι κύριοι υπεύθυνοι για την κατάστασή του είναι ΥΠΕΧΩΔΕ και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Ολόκληρη η επιστολή

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias