Ανακοινώθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης, Προσληπτέων και Απορριπτέων της αριθμ. 7005/23.12.2008 Ανακοίνωσης της Ν.Α.Εύβοιας

Mon, 2009-03-09 16:23
Ανακοινώθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης, Προσληπτέων και Απορριπτέων της αριθμ. 7005/23.12.2008 Ανακοίνωσης της Ν.Α.Εύβοιας
Ειδικότητα Αριθμός
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 2
ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ 1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 3
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2


ΤΕ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.pdf
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.pdf
ΔΕ-ΟΔΗΓΩΝ.pdf
ΔΕ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΗΥ.pdf
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ.pdf
ΠΕ-ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ-ΗΥ.pdf
ΠΕ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ.pdf
ΠΕ-ΧΗΜΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.pdf
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ.pdf

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias